Két ngân hàng BDI và tủ bảo mật BDI là dòng két chuyên dụng dành cho ngân hàng, với những sự kiểm định chặt chẽ và kỹ lưỡng nhất về chất lượng theo tiêu chuẩn của ngân hàng.