Chính sánh bảo hành

Các két sắt của công ty được bảo hành tại nhà miễn phí. Thời hạn bảo hàn được ghi trên phiếu bảo hành hoặc phiếu xuất kho. Liên hệ 0898145055 .Trân trọng cảm ơn

Chuyển đến thanh công cụ Đăng xuất